قوانین و مقررات سایت

  • برای خرید اینترنتی از فروشگاه اینترنتی آثار برات می بایست در سایت ثبت نام به عمل بیاورید.
  • به جای نام کاربری می توانید از شماره تلفن همراه خود استفاده کنید تا در صورت لزوم با شما تماس گرفته شود.
  • کلیه سفارشات در روز های غیر تعطیل تا ساعت 13 همان روز به پست تحویل داده می شود.
  • در صورت نیاز به تغییر بعد از پرداخت می توانید با تماس تلفنی سفارشات خود را تغییر دهید.