دیوان حافظ نشر یاقوت کویر
دیوان حافظ نشر یاقوت کویر
550,000 385,000
 کلیات اشعار ترکی شهریار
کلیات اشعار ترکی شهریار
90,000 67,500
دیوان حافظ وزیری دوران
دیوان حافظ وزیری دوران
75,000 60,000
دیوان اشعار ایرج میرزا نشر آوای بی صدا
دیوان اشعار ایرج میرزا نشر آوای بی صدا
80,000 56,000
متن کامل بوستان
متن کامل بوستان
48,000 38,400
متن کامل گلستان
متن کامل گلستان
80,000 64,000
رباعیات خیام نیشابوری نشر تلاش اندیشه
رباعیات خیام نیشابوری نشر تلاش اندیشه
90,000 72,000
دیوان حافظ نشر انسان برتر
دیوان حافظ نشر انسان برتر
248,000 173,600
رباعیات خیام (دوزبانه) نفیس
رباعیات خیام (دوزبانه) نفیس
200,000 160,000
کلیات عبید زاکانی انتشارات ژکان
کلیات عبید زاکانی انتشارات ژکان
90,000 72,000
مجموعه شعرهای فاضل نظری ( ضد ) نشر سوره ی مهر
مجموعه شعرهای فاضل نظری ( ضد ) نشر سوره ی مهر
28,000 22,400
سروده ی فاضل نظری
سروده ی فاضل نظری
25,000 21,250
شاهنامه فردوسی دو جلدی
شاهنامه فردوسی دو جلدی
350,000 245,000
پله پله تا ملاقات خدا
پله پله تا ملاقات خدا
75,000 60,000
پرواز نهنگ ها
پرواز نهنگ ها
35,000 28,000
رنگ گناه من از توست
رنگ گناه من از توست
40,000 28,000
سیمرغ شعر دو جلدی
سیمرغ شعر دو جلدی
45,000 31,500
دیوان حافظ نشر راه بیکران
دیوان حافظ نشر راه بیکران
247,500 198,000
دیوان حافظ نشر یاری گر
دیوان حافظ نشر یاری گر
130,000 78,000
دیوان حافظ(پیام عدالت)
دیوان حافظ(پیام عدالت)
220,000 154,000