شنود
شنود
9,500 8,550
او یک دستمال سرخ بود
او یک دستمال سرخ بود
40,000 32,000
مالک زمان
مالک زمان
12,000 10,200
صباح
صباح
50,000 42,500
مهاجر سرزمین آفتاب
مهاجر سرزمین آفتاب
35,000 29,750
یک محسن عزیز
یک محسن عزیز
60,000 51,000
حاج جلال
حاج جلال
50,000 42,500
مربع های قرمز
مربع های قرمز
55,000 46,750
یک عاشقانه ی نه چندان ساده
یک عاشقانه ی نه چندان ساده
22,000 17,600
ملاقات در فکه
ملاقات در فکه
32,000 25,600
تنها گریه کن
تنها گریه کن
30,000 24,000
قصه دلبری
قصه دلبری
15,500 13,950
سلوک در مکتب سلیمانی
سلوک در مکتب سلیمانی
37,000 29,600
به من گفتند تنها بیا
به من گفتند تنها بیا
39,000 35,100
درمکتب مصطفی
درمکتب مصطفی
7,000 6,650
کمی درنگ
کمی درنگ
9,500 7,600
سه مرد افلاکی
سه مرد افلاکی
0
بازگشت
بازگشت
16,000 13,600
جهان آرا
جهان آرا
25,000 20,000
من ادواردو نیستم
من ادواردو نیستم
9,500 8,550